Блог за когнитивни науки и други љубопитности

Yosemite

LaTeX

Веќе подолго време наидував на проблеми со мојот систем за менаџирање библиографии во LaTeX — biblatex, по инсталацијата на најновиот оперативен систем на Apple. Biblatex е најдобриот додаток на Bibtex и со овој пакет може веродостојно да се цитира во најразлични стилови. За да се оствари целосниот потенцијал, biblatex е најдобро да…

Yosemite

На 16 октомври оваа година Apple го пуштија во употреба новиот OS X 10.10 за мекинтош компјутерите наречен “Yosemite”. Покрај радикалната промената во рамен дизајн, со цел да се усогласи со мобилните системи за iPad и iPhone, новиот оперативен систем Yosemite вклучува и транспарентни ленти за алатките, изменета функција на…