Блог за когнитивни науки и други љубопитности

психологија

Во 1860 год. една книга радикално го менува мислењето на многу тогашни научници и филозофи кои сметале дека човечкиот ум не може објективно да се мери. Германскиот физичар Густав Теодор Фекнер (1801–1887) ја објавува “Елементи на психофизиката”, книга со која практично психологијата станува експериментална наука. Психофизиката ја проучува релацијата помеѓу…

„Да видам, па да поверувам“ е стара изрека која за првпат се среќава во литературата некаде околу средината на 17-от век. Таа денеска се користи на многу јазици во секојдневниот говор, како наслов на новели, филмови, песни, па дури и како име на организации. Во суштина, изреката содржи правило за…

Замислете дека се наоѓате во концертна сала и оркестарот го свири познатиот концерт за виолина на Вивалди — “Четири годишни времиња”. “Пролетта” завршила пред точно два става, а штотуку започнува феноменалното и брзо престо — последниот музички став од “летото”. Удобно се сместувате во седиштето и со уживање ја слушате…