Блог за когнитивни науки и други љубопитности

македонски

НАПОМЕНА: Не сум правник по занимање и овој текст е лично толкување на содржината на новиот Предлог-закон за употреба на јазици, но тоа не значи дека треба веднаш да се дискредитира моето мислење само поради тоа што немам завршено правен факултет. Законите се текстуални документи кои секој може да ги…

Excel

Бројот на образовни видеа на YouTube кои се на македонски јазик е оскуден. Тоа ме мотивираше да направам кратко видео во кое објаснувам како се генерираат произволни бројки во Excel заедно со апликативен пример. Ги објаснувам формулите RAND() и RANDBETWEEN() и давам идеја за произволно мешање на било каква нумеричка…

LaTeX

Еден од најактивно развиваните бесплатни софтверски платформи е LaTeX (се чита “латек”). Го користат огромен број научници низ светот и тоа од оправдани причини. LaTeX е софтвер за пишување текст и печатење на истиот со голем квалитет. За разлика од софтверските пакети кои користат визуелно форматирање (на пр. Microsoft Word),…