Блог за когнитивни науки и други љубопитности

еволуција

Во декемврискиот број на New Scientist (бр. 3157/8), авторот Џејсон Бител (Jason Bittel) го открива тајниот живот на едни од најкарактерните животни на планетава – мрзливците – во статија со наслов „Life in the sloth lane“ или „Живот на мрзливец стаза“[1] . Како што кажува нивното име, она што ги…

Џиновски стршлени

Со секоја нова генерација, предаторите еволуираат и стануваат подобри во тоа што се најдобри — ловењето. Од друга страна, пленот станува поспособен да се брани и преживува. Балансираната ко-еволуција се јавува кога два вида се наоѓаат на исто поднебје и имаат доволно време да развијат стабилни стратегии едни кон други….