Блог за когнитивни науки и други љубопитности

Програмирање

Excel

Бројот на образовни видеа на YouTube кои се на македонски јазик е оскуден. Тоа ме мотивираше да направам кратко видео во кое објаснувам како се генерираат произволни бројки во Excel заедно со апликативен пример. Ги објаснувам формулите RAND() и RANDBETWEEN() и давам идеја за произволно мешање на било каква нумеричка…

LaTeX

Еден од најактивно развиваните бесплатни софтверски платформи е LaTeX (се чита “латек”). Го користат огромен број научници низ светот и тоа од оправдани причини. LaTeX е софтвер за пишување текст и печатење на истиот со голем квалитет. За разлика од софтверските пакети кои користат визуелно форматирање (на пр. Microsoft Word),…

LaTeX

Веќе подолго време наидував на проблеми со мојот систем за менаџирање библиографии во LaTeX — biblatex, по инсталацијата на најновиот оперативен систем на Apple. Biblatex е најдобриот додаток на Bibtex и со овој пакет може веродостојно да се цитира во најразлични стилови. За да се оствари целосниот потенцијал, biblatex е најдобро да…

Yosemite

На 16 октомври оваа година Apple го пуштија во употреба новиот OS X 10.10 за мекинтош компјутерите наречен “Yosemite”. Покрај радикалната промената во рамен дизајн, со цел да се усогласи со мобилните системи за iPad и iPhone, новиот оперативен систем Yosemite вклучува и транспарентни ленти за алатките, изменета функција на…