Блог за когнитивни науки и други љубопитности

Филозофија

Теле

(Ова не е напис за политичката состојба во Република Македонија и преговорите за името. Ова е скромно филозофско размислување за концептот "име" во четири часот наутро.) Кога се раѓаме некој нѐ именува и со тоа го започнува нашиот идентитет. Секое име има значење и тоа значење е недвосмислено поврзано со…

Sex

“Her eyes were devoted to the light of love. Her face revealed temptation. And me, I stared at her, feeling the power of her naked shoulders. My fantasies flew in adoration.” “My pants started to grow. I felt real excitement watching her lumps dancing in erotic waves on front of…

The Koran

*Авторска забелешка: твитер корисниците често си ги менуваат имињата на своите профили. Името прикажано во вметнатите извадоци може да се разликува од името на кое реферирам во текстот. Твитер е место каде повеќето имаат право и слобода јавно да си го изнесат своето мислење (велам “повеќето” затоа што во последно…