Блог за когнитивни науки и други љубопитности

Биологија

Во декемврискиот број на New Scientist (бр. 3157/8), авторот Џејсон Бител (Jason Bittel) го открива тајниот живот на едни од најкарактерните животни на планетава – мрзливците – во статија со наслов „Life in the sloth lane“ или „Живот на мрзливец стаза“[1] . Како што кажува нивното име, она што ги…

Ајде да се обложиме дека во текот на читањето на овој напис барем еднаш ќе зевнете. Не затоа што e здодевен — туку поради фактот што зевањето е многу “заразно”. Ова го тврдам врз основа на студиите кои покажуваат дека во лабораториски услови зевањето може да се поттикне преку разни методи:…

Angler Fish Mask

Anglerfishes are probably one of the most grotesque spices in nature. The ways they reproduce and predate reach the limits of evolutionary creativity. For example, some Anglerfish species evolved elongated strand on the anterior of their heads that mimics pray. Other fishes approach this attractive snack completely unaware that much…

Џиновски стршлени

Со секоја нова генерација, предаторите еволуираат и стануваат подобри во тоа што се најдобри — ловењето. Од друга страна, пленот станува поспособен да се брани и преживува. Балансираната ко-еволуција се јавува кога два вида се наоѓаат на исто поднебје и имаат доволно време да развијат стабилни стратегии едни кон други….