Блог за когнитивни науки и други љубопитности

Религија

The Koran

*Авторска забелешка: твитер корисниците често си ги менуваат имињата на своите профили. Името прикажано во вметнатите извадоци може да се разликува од името на кое реферирам во текстот. Твитер е место каде повеќето имаат право и слобода јавно да си го изнесат своето мислење (велам “повеќето” затоа што во последно…