Блог за когнитивни науки и други љубопитности

јануари 2018

Во декемврискиот број на New Scientist (бр. 3157/8), авторот Џејсон Бител (Jason Bittel) го открива тајниот живот на едни од најкарактерните животни на планетава – мрзливците – во статија со наслов „Life in the sloth lane“ или „Живот на мрзливец стаза“[1] . Како што кажува нивното име, она што ги…