Блог за когнитивни науки и други љубопитности

февруари 2015

Icefish

Japanese people like to eat their food fresh and many traditional dishes are made of raw meat and vegetables. We all understand the concept of “freshness”, but it mostly refers to an animal or plant product that has been consumed not long time after the organism had died. However, the…

Excel

Бројот на образовни видеа на YouTube кои се на македонски јазик е оскуден. Тоа ме мотивираше да направам кратко видео во кое објаснувам како се генерираат произволни бројки во Excel заедно со апликативен пример. Ги објаснувам формулите RAND() и RANDBETWEEN() и давам идеја за произволно мешање на било каква нумеричка…

LaTeX

Еден од најактивно развиваните бесплатни софтверски платформи е LaTeX (се чита “латек”). Го користат огромен број научници низ светот и тоа од оправдани причини. LaTeX е софтвер за пишување текст и печатење на истиот со голем квалитет. За разлика од софтверските пакети кои користат визуелно форматирање (на пр. Microsoft Word),…