Блог за когнитивни науки и други љубопитности

октомври 2014

Beer

Уште еднаш се докажа дека еден од најголемите мотиви за иновација е потребата за ладно пиво кое се добива за најкратко можно време, со најмалку пена и без непотребно истурање. Еден јапонски ресторан во Кобе служи пиво во посебни кригли кои содржат еднонасочен вентил (check valve) на дното. Се поставуват…

Tokyo

First time I visited Japan in 2005 when the Japanese Ministry of Foreign affairs invited 30 young people from the Balkan region and Eastern Europe for few days to learn about Japanese culture and tradition. I have to confess that this experience was amazing and the Ministry’s project did have…