Блог за когнитивни науки и други љубопитности

септември 2014

Sex

“Her eyes were devoted to the light of love. Her face revealed temptation. And me, I stared at her, feeling the power of her naked shoulders. My fantasies flew in adoration.” “My pants started to grow. I felt real excitement watching her lumps dancing in erotic waves on front of…

The Koran

*Авторска забелешка: твитер корисниците често си ги менуваат имињата на своите профили. Името прикажано во вметнатите извадоци може да се разликува од името на кое реферирам во текстот. Твитер е место каде повеќето имаат право и слобода јавно да си го изнесат своето мислење (велам “повеќето” затоа што во последно…

Hiragana

Јапонскиот јазик е прилично интересен. Пишаната форма на јапонскиот јазик се состои од традиционалните кинески карактери наречени КАНЏИ (漢字 KANJI) кои пред околу 1500 години се превземени од кинеската цивилизација и фонетските знаци на гласовниот јапонски – ХИРАГАНА (ひらがな HIRAGANA) и КАТАКАНА (カタカナ KATAKANA). Сите три пишани симболи се пишуваат…