Блог за когнитивни науки и други љубопитности

јули 2014

Angler Fish Mask

Anglerfishes are probably one of the most grotesque spices in nature. The ways they reproduce and predate reach the limits of evolutionary creativity. For example, some Anglerfish species evolved elongated strand on the anterior of their heads that mimics pray. Other fishes approach this attractive snack completely unaware that much…

Јавното мислење и демократијата

Јавното мислење е една од формите на изразување кои станаа карактеристични за ХХ век со појавата на медиумите и нивното вклучување во политичкиот живот. Клучниот концепт за постоењето на јавното мислење е демократијата и нејзините начела и принципи. Поврзаноста на овие два ентитета во една целина е битен процес кој…

Џиновски стршлени

Со секоја нова генерација, предаторите еволуираат и стануваат подобри во тоа што се најдобри — ловењето. Од друга страна, пленот станува поспособен да се брани и преживува. Балансираната ко-еволуција се јавува кога два вида се наоѓаат на исто поднебје и имаат доволно време да развијат стабилни стратегии едни кон други….